Regresyon Terapisi

Regresyon farklı alanlarda farklı anlamlar taşıdığı gibi psikolojide ise yaş anlamında gerileme, geçmiş yaşam deneyimlerine gitme gibi anlamlar taşımaktadır.

Örneğin bir danışan seans esnasında geçmişte yaşadığı olayların içine girip o olayın verdiği duygusal tepkileri yaşarsa regrese oldu gibi bir tanım yapılır.

Regresyon terapisi ise yaş geriletmesi, geçmiş yaşam deneyimlerine gitme anlamına gelir. Danışanın geçmiş yaşam deneyimlerine gidebilmesi için yaş geriletme çalışması yapılır. Geçmiş yaşam deneyimlerine gitme amacı ise bugün yaşanan psikolojik problemin geçmişten gelen duygulardan ve düşüncelerden kaynaklandığı düşünülür. Zihinsel anlamda geçmişe gidilerek geçmişte yaşadığı olumsuz duygu ve düşünceleri düzenlemeyi hedefler. Regresyon terapisi için genel bir tanım yapacak olursak; yaş geriletmesi veya geçmiş yaşam terapisi diyebiliriz.

Regresyon Terapisi Nasıl Yapılır?

Makalenin başında da söylediğim gibi regresyon terapisi hipnoz esnasında uygulanan terapi yöntemlerinden birisidir. Hipnoterapist öncelikle danışanı transa alır ve trans esnasında farklı yöntemler kullanarak danışanın geçmiş yaşam deneyimlerine gitmesine yardımcı olur. Yaş geriletmesi için kişinin hissettiği duygu ipucu olarak kullanılır. Rahatsız eden duygu bizi bu rahatsızlığın yaşandığı olaya götürür. O olay esnasında ortaya çıkan duygular, düşünceler üzerine terapötik çalışmalar yapılır. Terapötik uygulamaların amacı hissedilen duygunun normalleşmesi ve danışanın mantıklı zihnini kullanacak alan oluşturulmasıdır.

Bazen duygular farklı olaylara ve farklı yerlere götürebilir. Bu anlamda süreç daha da genişler. Çalışma esnasında bazı danışanlarda ipucu duygu bizi istediğimiz yere götürmeyebilir. Bu durumda koridor metaforu kullanılır. Bu metafor çalışmasında danışanın hipnoz esnasında kendini uzun bir koridorda hayal etmesi telkini verilir. Koridorda kapıların olduğu ve o kapıları görmesi istenir. Koridora doğru ilerleyen kapıların üzerinde ki sayıları görmesi telkin edilir. Kapıların üzerinde ki her sayı danışanın bir yaşını temsil eder. Şuan önünde bulunduğu kapı ise şimdiki yaşını temsil eden ve şimdiki yaşı yazan kapıdır. Kapıların üzerinde ki sayılar koridora doğru ilerledikçe azalıp sıfıra kadar gitmektedir. Danışana bu koridorda ilerlemesini ve her kapının önünde beş saniye beklemesi istenir. Kapıların önünde beklerken rahatsız edici herhangi bir his yaşarsa o kapının numarasını söylemesi istenir. Böylece geçmişten gelen bilinçli zihnin farketmediği rahatsız edici duygudan yola çıkarak olaya ulaşılır. Ulaşılan olayla teraötik uygulamalar yapılarak hissettirdiği duygular normalleştirilir. İşlevsel olmayan düşüncelerin işlevsel hale gelmesi adına çalışmalar yapılır.