İyi hissetmek kitabı Dr. David Burns’un kaleme aldığı bir kitap. Bilişsel Psikoterapi ile ilgili yani öncelikle düşünce kalıplarımızı düzeltmemiz gerektiği üzerine durmaktadır. Biliş’in bir düşünce ya da algı olduğu ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle bilişlerimiz herhangi bir zamanda olaylar hakkında ne düşündüğümüzdür.

Epictetus, kişilerin “kişilerin olaylardan değil, onlar hakkındaki görüşlerinden” rahatsız olduklarını söylemiştir. Olaylar hakkında düşünme şeklimizi ve hatta temel değer ve inançlarınızı bile değiştirebilirsiniz. Ve bunu yaptığınızda duygu durumunuzda, görünüşünüzde ve üretkenliğinizde derin ve sürekli değişiklikler yaşayacaksınız. İşte, Bilişsel Terapi kısaca bu demektir.

Bizlere depresyon beyin kimyasındaki bir dengesizlikten kaynaklanabileceği öğretilmiş olmasına rağmen, son çalışmalarda bilişsel davranışçı terapinin beyin kimyasını değiştirebileceği görülmüştür. Artık depresyon için üç tedavi yöntemimizin olması güzel bir şey; antidepresanlar, bireysel ve grup psikoterapisi ve okuma terapisi.

Bilişsel terapi, kendi kendinize öğrenebileceğiniz, çabuk etkili “duygudurum düzenleyici” bir yöntemdir. Bilişsel terapinin ilk savı, tüm duygularımızın bilişlerimizle ya da düşüncelerimizle yaratıldığıdır. Biliş; olaylara bakışınız, algılarınız, zihinsel tutumlarınız ve inançlarınız demektir. Kısaca temeldeki mantık; düşüncemiz duygularımızı yaratıyor. Depresyonun aslında gerçeğin doğru olarak algılanmasına değil, zihnimizdeki çarpıtmalara bağlıdır.